Declaratie de conformitate

 

Prin prezentul document, noi, Sc Thermonident srl.cu sediul in jud cluj mun. Gherla str. Liviu Rebreanu nr. 60, inregistrata la Registrul comertului cu numarul j12/3131/2017, cod unic de inregistrare Ro37670409. Capital Social 200 lei, in calitate de vanzator, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, confor art 5 din H.G.nr 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatate ca produsele enumerate in aceasta factura fiscala si la care se refera aceasta declaratie, nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si nu produc un impact negativ asupra mediului si sunt conforme cu normativele europene si internationale aplicabile. Declaratiile de Conformitate originale sunt in posesia producatorilor produselor mai sus mentionate.

 

Certificat de garantie

Certificam conformitate produselor cu standardele corespunzatoare. Certificam faptul ca produsele corespund scopului pentru care au fost realizate si se incadreaza in parametrii de calitate specificati pe site, ce insoteste fiecare produs cu conditia respectarii prescriptiilor de punere in functiune, de utilizare.

Produsele respecta reglemetarile referitoare la protectia muncii si normelede electrosecuritate in vigoare in Romania, si sunt garantate pentru defecte de fabricatie si vicii ascunse pe perioada de specifiate in legile in vigoare.

Garantia este de 24 luni in functie de durata medie de utilizare a produsului. Garantia include defectiunile produse de diferiti factori, cu exceptia celor produse de fapta omului, rezultate din manipularea neglijenta a produsului.

Prezentul certificat atesta indeplinirea de catre produs a conditiilor de calitatesi garantie in conformitate cu legea 449/2003, Legea 449/2004. Legea 363/2007, OUG 21/1992 si OUG 174/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta declaratie produce efecte juridice numai daca produsele in cauza sunt utilizate conform cu destinatia lor.

Declaram astazi, la data emiterii facturii, ca cele de mai sus sunt adevarate si conforme cu realitate.

 

SC Thermonicdent SRL

Jud Cluj, mun. Gherla

Str. Liviu Rebreanu nr. 60

Tel.: 0744349226

Email: office@thermodecor.ro